Menu

Rozpocznij współpracę

Jak nawiązać współpracę

Na podstawie załączonych dokumentów oraz przekazanych w mailu dodatkowych informacji zostanie uruchomiona procedura weryfikacji Państwa firmy. Jeśli weryfikacja będzie pozytywna, zostanie przygotowana umowa o współpracy. Przedstawiciel Banku skontaktuje się z Państwem, w celu umówienia spotkania i podpisania dokumentów.

Aby nawiązać współpracę w zakresie sprzedaży internetowej z Santander Consumer Bank, prosimy o przesłanie na adres  następujące dokumenty rejestrowe:

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

 • CEIDG (pobierz ze strony www.ceidg.gov.pl).
 • załącznik nr 2 -pobierz (możliwe przesłanie w formie skanu w formacie .jpg)

Spółki:

 • KRS
 • NIP
 • REGON
 • wpisy wspólników oraz umowa spółki (dla spółki cywilnej)

W treści e-maila prosimy podać:

 • pełną nazwę firmy
 • adres siedziby
 • NIP
 • REGON
 • imię i nazwisko reprezentanta/tów ( osoby które będą podpisywały umowę wg KRS)
 • numer rachunku bankowego
 • adres strony www
 • adres e-mail do kontaktu ze sklepem
 • asortyment/branża
 • data rozpoczęcia działalności
 • numer telefonu komórkowego kontaktowego
 • adres zamieszkania właścicieli (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

W temacie e-maila prosimy podać NIP i nazwę firmy.

 

Prosimy zapoznać się z procesem zakupów na raty

Pobierz prezentację "Propozycja współpracy"