Ochrona danych osobowych

Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów, przygotowaliśmy podstawowe informacje, jakie wynikają z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”).  

Celem zamieszczonego poniżej materiału - w formie pytań i odpowiedzi - jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w Banku od dnia 25 maja 2018 r. Ta data wyznacza cezurę w systemie ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. RODO w sposób bezpośredni reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Założeniem Rozporządzenia jest ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów danych osobowych.

Nadrzędnym celem RODO jest zwiększenie ochrony danych osobowych. Do najważniejszych aspektów należy zaliczyć między innymi: wzmocnienie praw osób fizycznych, których dane dotyczą, ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej, a także wyznaczenie standardów bezpieczeństwa adekwatnych do wyzwań XXI wieku. Zmiany mają przynieść osobom fizycznym zwiększoną kontrolę nad ich danymi osobistymi i ułatwiony do nich dostęp.

Co to jest RODO?
Kto jest administratorem danych osobowych?
Czy w Banku jest Inspektor Ochrony Danych?
Na jakiej podstawie prawnej Bank przetwarza dane osobowe?
W jakim celu Bank przetwarza dane osobowe ?
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Komu mogą być udostępniane dane osobowe?
Do jakiej grupy kapitałowej należy Bank?
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Jakie prawa przysługują?
Jak można zrealizować prawa?
W jakim terminie Bank udziela informacji?
Jak długo Bank przetwarza dane osobowe?