W związku z nowelizacją Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.
Zamknij

FAQ - Pytania techniczne

?
Mój sklep został zintegrowany z systemem eRaty, jakie są dalsze kroki uruchomienia sprzedaży?
Należy skontaktować się z pomocą techniczną Santander Consumer Banku wysyłając e-mail: wsparcie@santanderconsumer.pl Konsultant wsparcia technicznego wykona testy, sprawdzając czy integracja systemu działa poprawnie oraz dokona aktywacji sklepu.
?
Czy pracownik Santander Consumer Bank S.A może dokonać integracji/konfiguracji sklepu z systemem eRaty?
W ramach wsparcia technicznego podczas integrowania sklepu, konsultant wsparcia technicznego służy fachową pomocą, jednak sama integracja/konfiguracja leży po stronie sklepu. W celu uzyskania porady technicznej należy skontaktować się z konsultantem wsparcia technicznego Santander Consumer Bank S.A wysyłając e-mail: wsparcie@santanderconsumer.pl.
?
Pojawia się komunikat: błąd logowania - brak praw do jednostki. Co może być tego powodem?
Sklep nie jest produkcyjnie uruchomiony. Należy wysłać e-mail do pomocy technicznej na adres: wsparcie@santanderconsumer.pl z prośbą o sprawdzenie integracji i uruchomienie sklepu.
?
Pojawia się komunikat: kod błędu 7 - nieprawidłowy wariant sklepu. Co należy wstawić jako wariant sklepu ?
Jako wariant sklepu należy wpisać cyfrę - domyślnie jest to cyfra: 1
?
Pojawia się komunikat: błąd 105 - Błędna parametryzacja sklepu. Co powinienem zrobić?
Należy powiadomić Opiekuna Santander Consumer Bank S.A Najprawdopodobniej wygasł termin linii kredytowej lub jest ona jeszcze nie aktywna.

Kontakt | Pliki Cookie | Strona Główna | Strona Główna Santander Consumer Bank S.A.
© Wszystkie prawa zastrzeżone Santander Consumer Bank S.A. 2013

Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 520.000.000,00 zł, REGON: 930695605, NIP: 527-20-45-102.