W związku z nowelizacją Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.
Zamknij

FAQ - Pytania biznesowe

?
Jak nawiązać współpracę z Santander Consumer Bank S.A w ramach sprzedaży na raty przez internet?
Należy wypełnić formularz na stronie internetowej: https://www.santanderconsumer.pl/formularz-wspolpracy
?
Jakie dokumenty są wymagane do podpisania umowy współpracy?
Zgłaszając chęć nawiązania współpracy należy przedstawić dokumenty rejestracyjne przedsiębiorstwa (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, NIP, Regon) oraz ewentualnie inne wskazane przez bank (np. oświadczenie wspólników spółki cywilnej).
?
Jak długo czeka się na podpisanie umowy o współpracy?
Do zawiązania Umowy o współpracy może dojść niezwłocznie po weryfikacji dokumentacji rejestracyjnej zgłaszającego się do współpracy z bankiem przedsiębiorstwa.
?
Jakie dokumenty (umowy) podpisywane są przy nawiązaniu współpracy?
Przy nawiązaniu współpracy podpisują Państwo „Umowę o współpracy w zakresie sprzedaży ratalnej towarów i/lub usług – TRYB INTERNET” z Santander Consumer Bankiem.
?
Jak wyglądają pierwsze kroki po podpisaniu umowy?
Po podpisaniu umowy o współpracy następuje przypisanie Opiekuna Sklepu, który będzie Państwa wspierał w ramach naszej współpracy. Organizowane jest dla Państwa szkolenie przybliżające proces sprzedaży na raty przez Internet. Do zadań Opiekuna należy udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania , które mogą pojawić się w trakcie naszej współpracy.

Kontakt | Pliki Cookie | Strona Główna | Strona Główna Santander Consumer Bank S.A.
© Wszystkie prawa zastrzeżone Santander Consumer Bank S.A. 2013

Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 520.000.000,00 zł, REGON: 930695605, NIP: 527-20-45-102.